Шапка на девочку на меху "Ева" 1 3-5066 - "Арнелла"