Шапка на флисе со снудом "Дружок" 3-2266 - "Арнелла"